Hjem Opp Kommenter

Brannsikkerhet
 

[Under Construction]

Hjem
Opp

 

Campingplassen kan være en brannfelle!

På campingplasser bor vi tett og det finnes gjerne mye brennbare og lett antennelige materialer kombinert med kokeapparater, griller og annen åpen ild. Du bør derfor tenke på brannsikkerheten også når du ferierer!

Når du kommer til en ny campingplass bør du orientere deg om sikkerhetsreglene og finne ut hvor brannslokkingsutstyr finnes. I tillegg bør du sørge for å være varsom med kokeapparat, grill og åpen ild. Unngå også bruk av "hjemmesnekrede" elektriske anlegg i boenheten din.

Tremetersregelen
God avstand mellom campingvogner, bobiler og telt er viktig for å øke brannsikkerheten. Tre meter er minimum. Andre innretninger som for eksempel terrasser, spikertelt og lignende kan være omfattet av bestemmelsene etter plan- og bygningslovgivningen. Dette skal være innarbeidet i campingsplassens regler.

Røykvarsler og brannslokkingsapparat
Røykvarsler og brannslokkingsapparat bør være på plass i alle campingvogner og bobiler. Husk også å teste at røykvarsleren fungerer, og bytt gjerne batteriet før du legger ut på årets ferietur. Sjekk også at brannslokkingsapparatet er med og at manometerpilen står på det grønne feltet. En gang i året bør du vende apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg.

Unngå gasslekkasje
Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner når du kjører. Sjekk også slanger, rør og koblinger regelmessig, slik at du unngår lekkasje, og les bruksanvisningen før du bytter flaske.

Kjøper du en eldre campingvogn eller bobil er risikoen større. Dette gjelder for eksempel for kjøleskapets koblinger. Det er et kjent problem at munnstykket på gamle flasker blir tett med tiden, noe som fører til at gassen ikke forbrennes fullt ut. Da kan det oppstå kulloksid. Sørg derfor for at en fagmann kontrollerer kjøleskapet før du underskriver kjøpekontrakten.

Ingen ild i teltet
Et telt overtennes svært raskt og ilden kan avgi mange giftige gasser. Du må derfor aldri ha åpen flamme eller glødende kull i teltet eller i forteltet. Kokeapparat, grill og lignende bør ikke stå nærmere teltduken enn en meter. Husk også på at du ikke må fylle på brensel på kokeapparatet før du er sikker på at brenneren er kald. Er det varme i brenneren kan brenselet flamme opp. Det er en god regel å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet slik at du raskt kan skjære hull for å komme ut dersom det begynner å brenne.

Grillens negative sider
Grillen blir ofte plassert for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Husk at grillen og grillkullet får svært høy temperatur og kan antenne både det som står ved siden av grillen og underlaget. Vær også forsiktig med bruk av tennvæske, da denne kan flamme opp.

Vær ekstra påpasselig når du skal plassere engangsgrillen. Den kan lett antenne underlaget, og barbeinte personer som tråkker der engangsgrillen har stått kan få brannskader. Pass også på at engangsgrillen er slokket og avkjølt før den kastes.

Elektriske anlegg og elektriske produkter
Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er den mest vanlige brannårsaken i Norge. For å redusere brannrisikoen i campingvognen eller i bobilen må du derfor sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør være gjennomført før ferieturen starter. Se også nøye på campingplassens regler for tilkopling og bruk av strøm.

Campingrådene:

  • Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.
  • Monter røykvarsler i campingvognen.
  • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på spesielt anviste plasser.
  • På en campingplass må avstanden mellom teltene eller campingvognene være minimum tre meter.
  • Sørg for at kjøleskapet koplinger og flaskens munnstykke kontrolleres når du kjøper eldre campingvogn eller bobil.
  • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs
  • Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
  • Det skal alltid være en brannverninstruks på campingplassen.
  • Husk nødnumrene: Brann 110, Helse 113, politi 112

Ikke risiker livet ditt for å redde materielle verdier. Husk at det viktigste er at ikke liv går tapt!

 

 

 

For reklame ta kontakt med webmaster

Send mail to geir@bobil.dk  with questions or comments about this web site.
Copyright©2006-2008 Bobil.dk
Sist endret  11-okt-2011